از الـف تـا نـون

توضیح مختصر ؟!

از الـف تـا نـون

توضیح مختصر ؟!

انقلاب فرزندانش را نه‌می‌بلعد؛ این جمهوری است که فرزندان انقلاب را می‌بلعد ...
بی زحمت کپی برداری نشود !
با تشکرات فراوان .

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آرمان» ثبت شده است

۰۶خرداد

می تونی عین بقیه مردم نفس بکشی !

عین بقیه مردم راه بری !

عین بقیه مردم حرف بزنی !

عین بقیه مردم فکر کنی !

عین بقیه مردم زنده گی کنی !

عین بقیه هم بمیر ...

مـیـم الـف
۰۵خرداد

همه چیز در گرو هدف و آرمانه .

عقیده ، فکر ، برنامه و ...

همه چیز در گرو آرمان هستش .

مـیـم الـف
۰۲خرداد
دین ما ، دین مبارزه ست !
درست داری میخونی دین مبارزه !
مبارزه با هر چی غیر خدا .
مبارزه با هر چی که نشانی از ظلم داره .
مـیـم الـف